Atbilstoši nodarbības mērķim, tiek aktualizēts viens vai kombinēti vairāki Dabas vides estētikas metodiskie paņēmieni.

DVE metodika ir Dabas kārtībā pamatots metožu kopums. Tas ir radošu nodarbību cikls, orientēts uz cilvēka un dabas materiālu padziļinātu mijiedarbību. Mērķis - veicināt Dabas apzināšanos un sekmēt personības kopveselumu.

  • Dabas kustību un formu spēles

Dabas kustību un formu spēles metodiskais paņēmiens ir DVE jomas pirmais izpaudums. Tas radās 1992. gadā, un tā sākotnējais nosaukums bija “Dabas materiālu kompozīcija”. Kompozīciju veidošanas process un metodiski noteiktā kārtība atklāj cilvēka un dabas materiāla kopdarbības iespējas. Nodarbības paredz dabas kustību algoritmos balstītu kompozīciju veidošanu, veicot noteiktus metodisko kustību vingrinājumus. Darbošanās ar dabas materiālu nodrošina bērnam piesātinātu, tiešu saskarsmes pieredzi - ādas, nervu receptoru kairinājumu, kvalitatīvu sajūtu pieredzes un estētiskās informācijas apjomu.

  • Apļošana

Apļošana ir relaksējoša, domas un emocijas sakārtojoša metode, kas noder gan bērniem, gan pieaugušajiem. Apļošana ir viegli saprotams un ikvienam paveicams zīmēšanas veids, kurā, velkot nepārtrauktas apļveida kustības un dinamiski mainot līnijas attālumu no centra, tiek iegūts oriģināls zīmējums ar plašu metodiskā pielietojuma spektru. 20 gadu laikā tā ir aprobēta dažādos izglītības līmeņos un speciālistu darba jomās - skolotāju, audzinātāju, speciālo pedagogu, atbalsta personāla. Apļošanas metode ir pielietojama arī adaptācijas un rehabilitācijas procesos.

  • Krāsainās smiltis

Metodika darbā ar krāsainām smiltīm tika aprobēta 1995. gadā. Nodarbībā, darbojoties ar dažādu krāsu (dabīgām un pēc īpašas tehnoloģijas krāsotām) smiltīm, veicot metodiskos vingrinājumus un veidojot radošos darbus, tiek aktivizētas redzes, dzirdes, taustes sajūtas. Veidojot kompozīcijas plaknē un telpā, tiek stimulēti bērna radošās pašizpausmes resursi, pilnveidotas koncentrēšanās spējas, apgūtas robežu ievērošanas prasmes, pilnveidotas uztveres, izziņas, u.c. mācīšanās prasmes. Krāsaino smilšu nodarbības palīdz līdzsvarot bērna emocionālās izpausmes.

  • Krāsaino smilšu izpūšana

Gadu gaitā (kopš 1998. gada) aprobēts un profesionāli attīstīts metodiskais paņēmiens. Sagatavota speciālista vadībā tas ļauj aktivizēt simboliskās uztveres un izpratnes  resursu, palīdzot cilvēkam nonākt pie sava problēmu pilnīga vai daļēja atrisinājuma. Krāsaino smilšu izpūšana sastāv no četriem secīgiem posmiem, kur pirmais un trešais posms ir  saistīti ar cilvēka neapzinātās daļas jeb dvēseles iekšējo resursu aktivizēšanu, savukārt, otrais un ceturtais posms - ar sajūtu procesu apzināšanu un skaidrošanu.

  • Krāsainie graudi

Nodarbība (attīstītas kopš 1996. gada) ietver darbošanos ar 21 veida graudu/sēklu materiālu, kas stimulē pirkstu  sīko muskulatūru, sniedzot plaša spektra sajūtas. Veicot dažādas kustības, ķermenis saņem dabiskus krāsu un skaņu impulsus, kas labvēlīgi ietekmē bērna izziņas aktivitāti, līdzsvaro emocijas. Iespējami pāru uzdevumi, kas palīdz risināt komunikācijas problēmas un veicināt sociālo prasmju pilnveidošanu.

  • Siltās smiltis

Darbs ar siltajām smiltīm (kopš 2008. gada) iekārtā WARMSANDBOX®. Silto smilšu nodarbības apvieno pasaulē pazīstamās siltumterapijas, psammoterapijas un dabas vides estētikas metodisko struktūru, kas nodrošīna siltuma un smilšu pieskāriena efekta saņemšanu vispārpieejamā formā. Nodarbībās veiktie vingrinājumi un radošie darbi tiek organizēti, pielietojot dabas algoritmus, dabas un papildinošos materiālus. Nodarbība aptver vairāku faktoru ietekmi – klients saņem siltumterapijas efektu nervu un muskulatūras stimulācijai, kā arī skaņas terapeitiskos efektus. Veicot kustības saskarsmē ar kvarca smilšu graudiem, tiek pārvarēta smilšu radītā pretestība.

  • Gadalaiku cikls

Gadalaiku cikla programma dažādos vecuma un izglītības līmeņos tiek realizēta kopš 1995. gada. Metodika paredz padziļinātu saskaņošanos ar dabas estētikas izpausmēm caur radošu kompozīciju veidošanu 12 mēnešu garumā. Tiešā sakarsme ar dabu, tās materiāliem un procesuālo kārtību nodrošina gūto impulsu, izziņas dziļuma, izpratnes, apzināšanās procesu ilgtspēju. Nodarbības atbalsta bērna / pusaudža iekšējo resursu saaudzīgu atmodināšanu, strukturēšanu un virzīšanu.

  • Varavīksnes cikls

Metodiskais paņēmiens tiek aprobēts kopš 2011. gada. Varavīksnes ciklā paredzētas astoņas nodarbības, bērnu grupām pirmskolas un sākumskolas vecumā. Praktiskajās un radošajās nodarbībās notiek septiņu varavīksnes krāsu, smaržu un garšu apguve. Noslēdzošajā - astotajā - nodarbībā veidojas kopējais skatījums un tiek veicināta izpratnes rašanās. Nodarbības sniedz jaunu neierastu pieredzi, palīdz līdzsvarot un stabilizēt bērna emocionālo stāvokli. Varavīksnes cikls īpaši ieteicams bērnam, uzsākot skolas gaitas.

  • Saules cikls

Četru secīgu posmu metode (kopš 2014. gada) realizējama visa gada garumā. Tās ietvaros padziļināti tiek izzinātas saules gaismas radošās iedarbības izpausmes pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā. Ciklā tiek veikti pētnieciskie, radošie eksperimenti un praktiskie darbi, lai iespējami plašāk izzinātu saules ietekmi uz cilvēku un viņa labsajūtu, kā arī attīstītu novērošanas spējas.

  • Integrētā pieeja

Nodarbībā vai nodarbību ciklā tiek izmantoti kombinētie darbi vai vairāku dabas vides estētikas jomu radošie izpaudumi. Tas atkarīgs no no klientam nepieciešamā atbalsta specifikas un speciālista profesionālā redzējuma.