Cienījamie apmeklētāji, esiet sveicināti Dabas vēstniecības studijā!

  1. Lai mierīgi sagatavotos nodarbībai, aicinām ierasties vismaz 5 – 10 minūtes pirms nodarbības sākuma.
  2. Ienākot Dabas vēstniecības studijā, nepieciešams novilkt virsdrēbes un pārvilkt maiņas apavus.  
  3. Uzturoties studijā īsu mirkli, pāri ikdienas apaviem var vilkt bahilas.
  4. Aicinām ievērot nodarbību laikus un bez īpašas vajadzības ilgstoši neuzkavēties studijā.  
  5. Vecāku līdzdalības kārtību bērnu nodarbībās ir jāsaskaņo ar speciālistu.
  6. Fotografēt vai filmēt nodarbībās nav atļauts. Izņēmuma situācijās tas obligāti saskaņojams ar speciālistu.
  7. Bez speciālista atļaujas nedrīkst aiztikt un izmantot studijas inventāru un dabas materiālus.
  8. Ja netiekat uz nodarbību, lūdzam mums par to paziņot vismaz dienu iepriekš.
  9. Ja kavēsiet nodarbību, lūdzam par to paziņot, zvanot Jūsu speciālistam. Jūsu neierašanās gadījumā bez brīdinājuma tiek iekasēta nodarbības pilna maksa.
  10. Pirms ierašanās lūdzam Jūs iepazīties ar Dabas vēstniecības studijas iekšējās kārtības noteikumiem. Tie pieejami  ŠEIT.  

Paldies!

Būsim pieklājīgi un atbildīgi!

Jūsu Dabas vēstniecība