Dabas vides estētikas nodarbība ir sertificēta speciālista plānots, sagatavots, vadīts un izvērtēts process. Bērnam tā ietvaros tiek nodrošināta īpaša veida saskarsme ar dabas materiālu(-iem), veicot noteiktas kustības, izpildot vingrinājumus un radošus uzdevumus, atbilstoši Dabas vides estētikas teorētiskajām un metodiskajām nostādnēm.

Nodarbību mērķis ir veicināt zīdaiņu, bērnu, pusaudžu, jauniešu (klientu) fizisko, psihoemocionālo, kognitīvo un garīgo attīstību. Tas notiek, pielietojot inovatīvu, strukturētu un saudzīgu metodi.

Atbilstoši fiksētajai situācijai, problēmai un pasūtījumam, nodarbībā klientam tiek nodrošināts profesionālais atbalsts individuāli nepieciešamajā apjomā un pakāpē (attīstība / korekcija / terapija / rehabilitācija).