DABAS VIDES ESTĒTIKAS IEVADA KURSS

Prasības speciālistam: augstākā izglītība.

Apmācību kurss: Topošais speciālists iepazīstas ar Dabas vides estētikas ideju, jomām un metodikas būtību.

Kursa apjoms:

  • dalība 5 semināros (30 st.)
  • mājasdarbi un noslēguma pārbaudījums (6 st.)

Rezultāts:

  • Apliecība par pedagogu kompetenču pilnveides A līmeņa apguvi Dabas vides estētikā ievada kursā (36st.) Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.
  • Iespēja turpināt apmācības.

Kursa absolventa tiesības un kompetences:  

Speciālistam IR  tiesības iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā praksē, pārņemot labās prakses piemērus, cieši sadarbojoties un regulāri konsultējoties ar Dabas vides estētikas mentoru.

Speciālistam NAV tiesības patstāvīgi veidot apmācības kursu programmas un pastāvīgi apmācīt Dabas vides estētikas speciālistus.

VARAVĪKSNES CIKLS

Prasības speciālistam: augstākā izglītība.

Apmācību kurss: Topošais speciālists iziet integratīvu kompetenču pilnveides kursu un iepazīstas ar varavīksnes krāsu pašsakārtojošo ciklu.

Kursa apjoms:

Rezultāts:

Kursa absolventa tiesības un kompetences:  

Speciālistam IR  tiesības iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā praksē, pārņemot labās prakses piemērus, cieši sadarbojoties un regulāri konsultējoties ar Dabas vides estētikas mentoru.

Speciālistam NAV tiesības patstāvīgi veidot apmācības kursu programmas un pastāvīgi apmācīt Dabas vides estētikas speciālistus.

PAMATA LĪMENIS*

Prasības speciālistam: augstākā izglītība un pedagogu kompetenču pilnveides A līmeņa apliecība par ievada kursu Dabas vides estētikā un Varavīksnes ciklā.

Apmācību kursi:

Dabas vides estētikas PAMATI

Zināšanu, prasmju un profesionālo iemaņu apguve dabas kustību algoritmos balstītu vingrinājumu un radošo darbu pielietojumam, izglītojošu un koriģējošu procesu vadīšanā.   

Kursa apjoms:

Rezultāts:

Darbs ar siltajām smiltīm PAMATA LĪMENIS

Zināšanu, prasmju un profesionālo iemaņu apguve silto smilšu nodarbību organizēšanā un izvērtēšanā silto smilšu iekārtā WARMSANDBOX®.

Kursa apjoms:

Rezultāts:

Pamata līmeņa speciālista tiesības un kompetences:  

Speciālistam IR tiesības:

Speciālistam NAV tiesības patstāvīgi veidot apmācības kursu programmas un pastāvīgi apmācīt Dabas vides estētikas speciālistus.

*pamata līmeņa kursus nav iespējams studēt paralēli

PROFESIONĀLAIS LĪMENIS

Prasības speciālistam: augstākā izglītība, sertifikāts par apgūtu pamata līmeni (kādā no Dabas vides estētikas jomas pamata līmeņa mācību kursiem) un vismaz 3 gadu profesionālā pieredze kādā no Dabas vides estētikas jomām.

Apmācību kurss: Tiek apgūts padziļināts prasmju un profesionālo iemaņu kopums un biedrības “Dabas vides estētikas studiju apvienība” metodiskās padomes uzraudzībā tiek izstrādāts pētījums kādā no Dabas vides estētikas jomām.

Kursa apjoms:

Rezultāts:

Profesionālā līmeņa speciālista tiesības un kompetences:  

Speciālists savas zināšanas un pētnieciskā darba atziņas pielieto savā profesionālajā praksē, piedalās profesionālās diskusijās, nodrošina atbalstu jaunajiem Dabas vides estētikas speciālistiem.

Speciālistam, konsultējoties un saskaņojot ar biedrības “Dabas vides estētikas studiju apvienība” metodisko padomi IR tiesības:

Speciālistam NAV tiesības patstāvīgi veidot apmācības kursu programmas un pastāvīgi apmācīt Dabas vides estētikas speciālistus.

SKOLOTĀJA LĪMENIS

Prasības speciālistam: augstākā izglītība un profesionālā līmeņa sertifikāts, (kādā no Dabas vides estētikas jomas pamata līmeņa mācību kursiem) un vismaz 5 gadu profesionālā pieredze kādā no Dabas vides estētikas jomām.

Apmācību kurss: speciālista profesionālajā darbībā tiek aprobēts topošā Dabas vide estētika skolotāja iemaņu kopums un tā metodiskais pielietojums. Biedrības “Dabas vides estētikas studiju apvienība” metodiskās padomes uzraudzībā tiek izstrādāts padziļināts starpnozaru pētījums, kas ir pakārtots kādai no Dabas vides estētikas jomām.

Kursa apjoms:

Rezultāts:

Skolotāja līmeņa speciālista tiesības un kompetences:  

Speciālistam sadarbībā ar biedrības “Dabas vides estētikas studiju apvienība” metodisko padomi IR tiesības:

MEISTARA LĪMENIS

Prasības speciālistam: augstākā izglītība un skolotāja līmeņa sertifikāts (kādā no Dabas vides estētikas jomas pamata līmeņa mācību kursiem) un vismaz 7 gadu profesionālā pieredze kādā no Dabas vides estētikas jomām

Apmācību kurss: Dabas vides estētikas personīgo un profesionālo kompetenču pilnveide augstākajā līmenī. Dabas vides estētikas jomu integrācija starpnozaru zinātniskajā kontekstā.

Kursa apjoms:

Rezultāts:

Meistara līmeņa speciālista tiesības un kompetences:  

Speciālistam sadarbībā ar biedrības “Dabas vides estētikas studiju apvienība” metodisko padomi ir tiesības: