Dabas vides estētika
Metode - labbūtība ikvienam

Dabas vides estētika

Dabas vides estētika ir dabas kustību algoritmos balstīta metode, kas atbalsta cilvēka emocionālo un fizioloģisko procesu pašregulāciju. 

Bērnam - Aizraujoša rotaļa!
Vecākam - Izzinoša kopābūšana!
Skolotājam - Inovatīva pieeja izglītībā!
Speciālistam - Instruments profesionālā darbībā!

Dabas vides estētikas mērķis

Dabas vides estētikas mērķis ir veselīgi un ilgtspējīgi sekmēt cilvēka labsajūtu un apziņas pilnveidošanos. 

Dabas vides estētikas metodes praktiskais pielietojums ietver nodarbību kopumu, kas orientēts uz cilvēka un dabas materiālu radošo mijiedarbību, balstoties Dabas vides estētikas metodē, kas aptver četras jomas:


Dabas vides estētikas speciālists

Dabas vides estētikas speciālists ir profesionālis, kurš ieguvis augstāko izglītību savā izvēlētajā specialitātē un pabeidzis noteiktās Dabas vides estētikas jomas nepieciešamos apmācību līmeņus, iegūstot sertifikātu un apliecības.

Sertificētam Dabas vides estētikas speciālistam ir nepieciešamais prasmju, iemaņu un pieredzes kopums, kas ļauj pilnvērtīgi plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt nodarbības. Speciālists jauniegūtās zināšanas ir integrējis savās profesionālajās kompetencēs.