Dabas likumsakarību pētniece un izgudrotāja – tā sevi raksturo Mg.paed. Diāna Timofejeva.

Diāna Timofejeva ir Dabas vides estētikas metodes autore, silto smilšu iekārtas Warmsandbox®  izgudrotāja un vairāku grāmatu autore, kura joprojām ar “bērna” zinātkārām acīm lūkojas Dabā un šo skatījumu savieno ar jaunāko zinātnisko pētījumu atziņām.

Savā izglītības statusā viņa pedagoģe, kura visu savas profesionālas pieredzes laiku kopš 1985. gada ir veltījusi, lai pētītu cilvēka radošo saskarsmi ar Dabu.

No 1992. gada attīstījusies Dabas materiālu kompozīcijas mācība, balstoties daudzpusīgā pieredzē un pētījumos, pamatoti pārtapa Dabas vides estētikas metodikā. Gadu gaitā tā kļuvusi par neatņemamu instrumentu simtiem speciālistu profesionālajā praksē. Savukārt vairākiem tūkstošiem bērnu palīdzējusi stiprināt fizisko un emocionālo veselību, pilnveidot prasmes un atgūt dzīvesprieku. Kā Latvijas Universitātes lektore (1993.-2007.) un vieslektore (2007. - 2023.), izstrādājot un vadot studentiem mācību kursus, Diāna ir guvusi apliecinājumu tam, ka metodiski mērķtiecīgi un profesionāli organizēta saskarsme ar Dabu un tās materiāliem dod dziļu dabas apzināšanās pieredzi. Tā sekmē ikviena cilvēka personības attīstību un ir nozīmīga dzīves labbūtības komponente.

Diāna vada biedrību “Dabas vides estētikas studiju apvienība”, viņa ir Latvijas izgudrotāju biedrības biedre, vairāku desmitu speciālistu apmācības programmu autore un “Pasaules smilšu kolekcijas” izveidotāja Latvijā.