Tiesības strādat ar Dabas vides estētikas metodiku ir tikai sertificētiem speciālistiem.

Speciālista spēja nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošus attīstības un korekcijas procesus veicinošu vidi ar atbilstošu formu un saturu, ir proporcionāla speciālista ieguldītajam pašpilveides darbam.

Ievērojot Dabas vides estētikas metodisko kārtību, speciālistam ir jāapgūst ne tikai zināšanas, prasmes un iemaņas, bet arī pašam jāiziet un jāpieredz Dabas vides estētika, tā  iegūstot izpratnes un radošās darbības praktisko pieredzi, kurā balstīt savas profesionālās kompetences.