TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Par Dabas vides estētikas speciālistu var kļūt ikviens godprātīgs savas profesionālās jomas pārstāvis, kurš ieguvis ausgtāko izglītību savā izvēlētajā specialitātē un ir pabeidzis Dabas vides estētikas atbilstošās jomas(-u) nepieciešamos apmācību līmeņus. Kopā tie ir četri – Pamata, Profesionālais, Skolotāja un Meistara.

Jaunajam speciālistam ir jābūt  gatavam soli pa solim, sev atbilstošā tempā iziet četrus apmācību līmeņus, paralēli praktizējoties, nokārtojot sertifikāciju un piedaloties profesionālās diskusijās.

Apmācību procesā, DVE speciālists apgūst prasmju, iemaņu un pieredzes kopumu, kas ļauj tam pilnvērtīgi plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt nodarbības.