DAUDZU GADU GAITĀ.

ESAM DAUDZ KO PAVEIKUŠI.

PALDIES PAR TO. MAN.TEV. MUMS.VISIEM. PAR VISU.PALDIES!

0
© Visas tiesības uz saturu pieder "Dabas vides estētikas studiju apvienībai".  
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz "Dabas vides estētikas studiju apvienība" obligāta.    www.dabasvestnieciba.lv   dabas.vides.estetika@inbox.lv

 .