VECBEBRI
                                          Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

PAR STUDIJU

Laikā, kad liepas rotā savas zaru rokas ziedos un bites kā kamerkoris zumina priekpilno vasaras meldiņu. Kaut kur dūc nomaldījusies kamene. Pērkons skaita buramvārdus, vēlot vasarai ražīgu klēpi. Iesmaržojot meža zemeņu smaržu, vērojot zaļās bērzu birztalas, vēju saviļņotos rudzu laukus, kam pāri kūpēdamas staigā ziedu dūmakas. Kokneses novada Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā Sirds priekā pukst! 2014.gada 18. jūlijā durvis vaļā vēra Dabas vides estētikas studija.

Pie mums var izbaudīt :

  • Dažādu dabas materiālu nodarbības
  • Krāsaino smilšu spēles
  • Krāsaino graudu spēles
  • Gaismas galda nodarbības
  • Silto smilšu nodarbības

Piedāvājam nodarbības visos vecumposmos, bērniem, jauniešiem. Nodarbības ģimenēm. Vadam izbraukuma nodarbības,nodarbības nometnēs.

Ir pieejamas speciālistu konsultācijas – psihologs,logopēds, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs.

KONTAKTI

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

Adrese: Kokneses novads, LV-5135 

Telefons: 22047892; 28352326                    

e-pasts: aijarimsa@inbox.lv     

Studijas vadītāja: Aija Rimša0

 .