STUDIJAS LATVIJĀ.
Ja Tu vari to izsapņot – Tu vari to izdarīt!   /Volts Disnejs/
SERTIFICĒTĀS- Silto smilšu iekārtas LATVIJĀ

WARMSANDBOX® 

www.warmsandbox.com

Dabas vides studijas Latvijas reģionos ir 
izvietotas Izglītības iestādēs, un ikvienā no 
tām tiek aktualizēts kāds no Dabas vides 
estētikas metožu pielietojuma aspektiem:


1.  Ādažos, silto smilšu iekārtu eksperimentālā bāzē tiek pētītas Iekārtas funkcionālās iespējas un nodrošinātas bērnu vispārējo attīstības un  emocionālās sakārtošanās iespējas.


2.  Aizkraukles SPII“Saulīte”-  nodarbības siltajās smiltīs, sniedz korekcijas un adaptācijas procesus sekmējošu atbalstu bērniem. DVE metodika tiek aprobēta un iedzīvināta ikdienas darbā ar bērniem, vecākiem, darbiniekiem, tiek organizēti profesionālās pilnveides kursi DVE pamatjomās. DVE iespējas izmanto kolektīva saliedēšanai un radošas komandas veidošanā.


3. Alojā, Silto smilšu iekārta izvietota Alojas pirmskolas izglītības iestādē “Auseklītis” un savu profesionālo pilnveidi speciālisti stiprina, sniedzot atbalstu bērnu vispārējai attīstībai, stiprinot viņu imunitāti un palīdzot pirmskolas bērniem atgūt emocionālo līdzsvaru.


4. Baložos PII“Avotiņš” smilšu , arī bērniem ar īpašām vajadzībām, runas traucējumiem, adaptācijas grūtībām u.c.


5. Kalnsētas speciālajā internātpamatskolā, Dabas vides estētikas telpās notiek individuālās un mazo grupu nodarbības, dažādās DVE jomās. Skolēni saņem atbalstu agresijas, hiperaktivitātes mazināšanas, kustību koordinācijas uzlabošanas, runas problēmu novēršanā,  mācību prasmju uzlabošanas aspektos.


6. Daugavpils 26.PII„Zīļuks” – pedagogu, sociālo pedagogu, logopēdu labās prakses piemēri, izmantojot DVE metodes saistās ar sociālā riska ģimeņu atvasēm, bērniem, kuru vecākiem ir atņemtas vecāku tiesības, maznodrošināto ģimeņu bērniem un tml.


7. Gulbenes 3.PII„Auseklītis”, DVE metožu pielietojums ir ieviests visās mācību iestādes grupās. Pieredzes bagātākie speciālisti dalās ar savu pieredzi Latvijas un starptautiskā līmenī.


8. Jāņmuižas PII, darbojas SSI, kurā veselību un emocionālo līdzsvaru var atgūt ikviens pirmskolnieks. Dabas vides estētikas metodikas piedāvājumu, nozīmīgi papildina oriģināli izveidotā Dabas telpa, kurā skolotājiem un speciālistiem ir iespējas realizēt savas profesionālās idejas. Šīs telpas estētiskajam iekārtojumam, videi, katram piedāvātajam  materiālam piemīt metodiska jēga un daudzpusīgas pielietojuma iespējas.


9. Jelgavas PII“Ķipari” silto smilšu nodarbības guvušas atbalstu skolotāju, speciālā pedagoga, psihologa, logopēda profesionālajā praksē.


10. Jūrmalas SPII“Podziņa” siltās smiltis un Dabas vides estētikas metodes savā darbā izmanto speciālais pedagogs un psihologs. Mazie jūrmalnieki, pieraduši pie spēļu procesa jūrmalas smiltīs, arī ziemas mēnešos var piedzīvot siltuma un smilšu pieskārienus.

 
 
11. Kandavas PII“Zīļuks” Silto smilšu iekārta ir ieguvusi atzinību, gan bērnu, gan viņu vecāku lokā. Skolotāji un speciālisti ievēro un novērtē sasniegumus, bērnu emociju līdzsvarošanā, runas prasmju uzlabošanā un zinātkāres modināšanā.


12. Kandavasinternātvidusskolā, Silto smilšu iekārtas pieejamība ir nodrošināta visa vecuma grupu skolēniem. Dabas vides estētikas nodarbības sekmē skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidi, uzlabo izziņas interesi, palīdz līdzsvarot emocijas, nodrošina radošo pašizpausmi.


13. Liepājā “BaltijasRehabilitācijas centrā” biedrības “Dižvanagi” tiek nodrošināta plaša spektra  -atbalsta, attīstošo, koriģējošo un terapeitisko procesu pieejamība. Nodarbības ļauj maziem un lieliem klientiem iegūt drošības sajūtu, mazina spriedzi un ļauj piedzīvot nebijušas emocijas.


14. Liepājas PII “Pikucis” silto smilšu nodarbības nodrošina bērnu emocionālo līdzsvarošanos, ļauj pārvarēt adaptācijas grūtības, spriedzi, stiprina imunitāti.


15. Madonas PII“Priedīte” Silto smilšu nodarbību metodiku ir apguvuši 17 speciālisti un skolotāji. Tas dod iespēju nodrošināt silto smilšu pieredzi ikvienam iestādes bērnam.


16. Olaines SPII“Ābelīte” darbā ar bērniem, kuriem nepieciešama īpaša pieeja un atbilstoša izglītība, savu speciālistu darbā integrēs siltās smiltis, krāsaino smilšu spēles un citas DVE metodes.


17. Pelču speciālajāinternātskolā- attīstības centrā, tiek izzinātas  Dabas vides estētikas nodarbību iespējas speciālajā pedagoģijā, pamatskolas darbā ar skolēniem, kuriem ir fiziskās un garīgās attīstības traucējumi.


18. Rūjienas speciālāPII „Vārpiņa” Dabas vides estētikas metodes tiek integrētas izstrādātajās pedagoģisko un atbalsta metožu struktūrās. Silto smilšu nodarbības veicina bērnu vispārējo attīstību un ir pieejamas bērniem ar dažāda rakstura speciālajām vajadzībām.


19. Siguldas PII“Ābelīte” Dabas vides estētikas speciālisti nodrošina grupu un individuālās silto smilšu nodarbības bērniem. Īpaša uzmanība tiek veltīta topošajiem skolniekiem un bērniem ar runas traucējumiem.


20. Valmieras Gaujaskrasta vidusskolā – attīstības centrā pakalpojumu saņems bērni ar īpašām vajadzībām. DVE metožu kontekstā, pētāmo jautājumu loks saistīts ar bērnu, izziņas, domāšanas, pašapkalpošanās, sociālās saskarsmes prasmju pilnveidošanu.


21. Rugāju novadā, Latvijas nozīmes krīzes centrā „Latgales Reģionālais atbalsta centrā “Rasaspērles”, atbalstu, ik gadus saņems vairāk kā 200 bērnu un 50 pieaugušie. Silto smilšu spēku un DVE metodes ir apguvuši un praktizē psihologs un sociālais darbinieks. Silto smilšu vide ir labvēlīga ikviena konflikta risināšanā, tā rada drošības, uzticamības un atvērtības atmosfēru.


22. Ogres vispārējāPII “Cīrulītis” Darbošanās silto smilšu iekārtā nodrošina individuālās un mazo grupu nodarbības. Bērni gūst drošības sajūtu, kļūst atvērtāki, emocionāli bagātāki un stabilāki. Mazuļiem tiek piedāvātas  izsildošās nodarbības, kas uzlabo  imunitāti un saīsina adoptācijas periodu. „Cīrulītī” uzsāktas Dabas vides estētikas nodarbības, kuras ir saiknē ar nedēļas vai mēneša tēmu. Šajās nodarbībās bērniem ir iespēja attīstīt koncentrēšanās spējas, izpausties radoši, tāpēc šīs nodarbības tiek gaidītas ar īpašu nepacietību.

23. Ķeguma PII“Gaismiņa” silto smilšu nodarbības palīdz bērniem adaptācijas periodā bērnudārzā, jaunā kolektīvā u.c., tās ir  imunitāti nostiprinošas, izsildošas . Individuālas nodarbības paredzētas noslēgtajiem bērniņiem un ļoti aktīviem bērniem. Papildus nodarbības Silto smilšu iekārtā notiek bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, sadarbībā ar logopēdu. Tiek piedāvātas DVE nodarbības, kuras attīsta bērniem uzmanību, precizitāti, koncentrēšanās spējas.

24. Preiļu pamatskolā,ar Biedrības “Puķuzirnis” atbalstu silto smilšu nodarbības būs pieejamas individuāli un grupās. Tās sniegs atbalstu pirmskolas un pamatskolas  skolēnu emocionālajā līdzsvarošanā, imūnsistēmas stiprināšanā un vispārējā attīstībā.

25. Rojas vidusskola ir pirmā, klasiskā vidusskola, kurā ir pieejami silto smilšu iekārtas pakalpojumi. Arī Kurzemes Ziemeļos maziem un lielākiem  bērniem  būs “silti” gan ziemā, gan vēlos rudeņos, agros pavasaros. Silto smilšu pieskārieni stiprinās, emocionāli līdzsvaros un atbrīvos no liekās spriedzes, palīdzēs attīstīt bērnu potenciālos resursus. Sniegs atbalstu sadarbības prasmju veidošanā. DVE nodarbības palīdzēs kolektīvu saliedēšanā un sevis izzināšanā.


26. Rīgas studija „Dabas vēstniecība” , kura savu mājvietu radusi Privātajā sākumskolā “Namiņš” darbojas kā Latvijas metodiskais centrs. Studijā pieejamas speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, logopēda, fizioterapeita, ergoterapeita u.c. speciālistu konsultācijas, Dabas vides estētikas individuālās un grupu nodarbības. Studijas speciālisti - Skolotājiem, speciālistiem, bērnu vecākiem – sniedz konsultācijas, nodrošina  informāciju par Dabas vides estētikas metožu efektivitāti, daudzveidību un to pielietojuma iespējām

0

 .