MŪSU SPECIĀLISTI.
              Stunda Dabā var dot daudz vairāk nekā daudz stundu zināšanu iekalšanu klasē.   /Ž.Ž. Ruso/

DABAS VIDES 

ESTĒTIKAS PAMATI

ieskaties. SERTIFICĒTI SPECIĀLISTI LATVIJĀ

WSB SKOLOTĀJS un PAMATA LĪMENIS

                ieskaties. SERTIFICĒTI SPECIĀLISTI LATVIJĀ

0

 .