KONFERENCE PELČOS

Oktobra nogalē, Pelču speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, pulcējās 50 topošie un esošie Dabas vides estētikas studiju vadītāji, speciālisti, skolotāji no visas Latvijas.
Seminārā strukturējām esošās zināšanas, dalījāmies pieredzē un  praktiski gatavojām metodiskos materiālus. Pāri visam, baudījām atkalredzēšanās prieku un semināra organizētāju dāsno viesmīlību. Pateicība ikvienam, kurš ieguldīja darbu un mīlestību, lai šīs tikšanās būtu iespējama un jēgpilna. Paldies par atsaucību no visu dalībnieku puses. Gulbenes meitenes, bija mērojušas pat 370km tālu ceļu.
Lai visiem ražīga un radošā prieka pilna gada nogale! Lai kopīgā spēka sajūta ir atbalsts ikvienas jaunas idejās piepildījumā!

0

 .