TU VARI. TĀDĒĻ DARI.
Dievs. Daba. Darbs. = Cilvēks

TAVAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS.

Dabas vides estētikas apmācības ierasti notiek vienas dienas (6.ak.stundas) semināros, 

kuri ietver praktisku radošu darbošanos, sajūtu spēles, 

teorijas un metodikas apguvi, pieredzes apmaiņu.


Viena semināra cena dalībniekam ir 35 - 50 eur.
Samaksā ietilpst radošo darbu materiāli, teorētiskie 
un metodiskie materiāli,darba lapas, kafijas pauze.Apmācību kursi paredzēti dažādu jomu speciālistiem (visu izglītības posmu skolotājiem, audzinātājiem, speciālajiem un 

sociālajiem pedagogiem, logopēdiem, psihologiem, psihoterapeitiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, 

atbalsta personālam, auklītēm u.c.) ar augstāko izglītību.

Semināri ietver praktisku radošu darbošanos, sajūtu un kustību vingrinājumu veikšanu, teorijas un metodisko aspektu apguvi, 

dalīšanos pieredzē un diskusijas. Dalībnieki saņem tālākizglītības A līmeņa apliecības. Dabas vides estētikas speciālista 

sertifikāta saņemšanai, dalībniekam jānokārto prakse un eksāmens.

 

NPK PROGRAMMAS STUNDAS                                      NOSACĪJUMI  APLIECĪBU/ SERTIFIKĀTU IEGŪŠANAI
1. Darbs ar siltajām smiltīm. Pamata līmenis 78 st. apmācības kurss 54 st. (9 x 6 st.) semināri +24 st. prakse + eksāmens  
2. Darbs ar siltajām smiltīm. Profesionālais līmenis 66 st. apmācības kurss 42 st. (7 x 6 st.) semināri + 24 st. prakse + eksāmens  
3. Krāsaino smilšu spēles I 6 st.
4. Krāsaino smilšu spēles II 6 st.
5. Krāsaino graudu spēles I 6 st.
6. Krāsaino graudu spēles II 6 st.
7. Dabas vides estētikas pamati   114 st. apmācības kurss 90 st. (15 x 6 st.) semināri + 24 st. prakse + portfolio + eksāmens Viens seminārs 1x mēnesī = 15 mēnešu cikls
8. Gadalaiku cikls 68 st. apmācības kurss 44 st. semināri + 24 st. prakse + portfolio + eksāmens 6 semināri reizi 2 mēnešos = 12 mēnešu cikls
9. Dabas vides estētikas metodiskās iespējas 6 st.
10. Dabas vides estētikas metodiskās iespējas logopēdiem 6 st.
11. Dabas vides estētika pirmskolā 8 st.
12. Varavīksnes cikls   36 st.  apmācības kurss 12 st. (2 x 6 st.) semināri + 24 st. prakse + portfolio + eksāmens
13. Apļošana   6 st.
14. Atspulgi un spoguļošanās   6 st.

    

VĒLIES PIETEIKTIES. 

RAKSTI.0
© Visas tiesības uz saturu pieder "Dabas vides estētikas studiju apvienībai".  
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz "Dabas vides estētikas studiju apvienība" obligāta.    www.dabasvestnieciba.lv   dabas.vides.estetika@inbox.lv

 .