Kas ir Dabas vides estētika?

Tehnoloģiju laikmetā, kad uzsvars tiek likts uz pārliecību par iekārtu svarīgumu, Dabas vides estētikas ideja ir centrēta uz Dabu, visā tās diženumā un smalkajā „vienkāršībā”

Dabas vides estētikas idejas praktiskais pielietojums sevī ietver nodarbību kopumu, kas orientēts uz cilvēka un dabas materiālu radošo mijiedarbību.

    Kā galvenās tiek izceltas un Dabas vides estētiku atspoguļo:

  • Krāsaino smilšu spēles;
  • Krāsaino graudu spēles;
  • Nodarbības siltajās smiltīs;
  • Dabas dailes studijas un kompozīciju veidošana.

Nodarbības un to cikli,  ir izstrādāti, lai izmantojot alternatīvu pieeju, tiktu nodrošināts atbalsts ikviena maza un liela cilvēka vispārējai attīstībai, stabilizēts un pilnveidots viņa iekšējais līdzsvars. Strukturētais radošais process sekmē fizisko, garīgo, intelektuālo un emocionālo sakārtotību.

Kā rāda pieredze, cilvēkiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, nodarbības dod iespēju gūt daudz prieka, bagātina viņu emocionālo pasauli, caur ko paaugstinās arī viņu dzīves kvalitāte.


Kā izpaužas Dabas vides estētikas nodarbība?

Vērotājam no malas, nodarbība varētu šķist kā rotaļīga, nesteidzīga radoša rosīšanās.

Tomer tās organizēšanā speciālists ievēro noteiktus Dabas vides estētikas metodiskos principus.  Šo principu pielietojumu nosaka nodarbībai izvirzītais mērķis, izvēlētie materiāli un radošā darba veidi. Tiek respektēts bērna individuālais ritms un Dabas cikliskums.

Radošiem darbiem tiek izmantots neliels daudzums dabas materiālu daudzums un ierobežots klāsts. Ierasti nodarbība risinās mierīgā, klusinātā atmosfērā, ar vai bez vecāku klātbūtnes.


Ko dod Dabas vides estētikas nodarbība silto smilšu kastē mazuļiem un 

pirmsskolas vecuma bērniem?


Bērna darbošanās ar smiltīm  ir ierasta un saprotama.

Silto smilšu iekārta, kurā speciāla sistēma uztur smiltis noteiktā temperatūrā, šādu iespēju sniedz visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem.

Kā rāda mūsu speciālistu pieredze, siltās smiltis, bērnam sniedz saudzīgus "dabīgus" impulsus, paaugstinot viņa emocionālu labsajūtu, miera un relaksācijas sajūtu.

Saspringumu mazinošā un klusinātā atmosfēra, kurā risinās nodarbība, palīdz bērnam atgūt līdzsvaru un atmodināt viņā mītošos izaugsmes resursus. 

Smiltis, pateicoties savam pamatīgumam veicina "sazemēšanās” procesus.

Nodarbības uzlabo bērnu saskarsmes prasmes, gan ar Dabu, gan cilvēkiem.


Vai ir noteikts konkrēts Dabas vides estētikas nodarbību apmeklējumu skaits (kurss)?

Kā uzrāda speciālistu pieredze, novērtējams rezultāts ir sasniedzams 4 – 12 nodarbībās, atbilstoši bērna/pieaugušā iekšējo resursu apjomam un aktivitātei.

Siltajās smiltīs ir noteikts 4, 7, 12 nodarbību secīgi cikli, kuri paredz pirmo noturīgo efektu.

Nodarbības tiek organizētas, ne biežāk kā 1.reizi nedēļā. To intensitāte un ritms, visbiežāk, tiek noteikts individuāli, atbilstoši bērna vecumam un pedagoģiskajai situācijai.

Grupu radošo ciklu  nodarbības notiek reizi nedēļā/ reizi mēnesī vai atbilstoši citam dabas ritmam.


Kas ir Dabas vides estētikas speciālists?

Dabas vides estētikas speciālists, ir profesionālis, kurš ieguvis augstāko izglītību savā izvēlētajā specialitātē un ir pabeidzis, Dabas vides estētikas atbilstošās  jomas(u), nepieciešamos  apmācību līmeņus.   Kopā tie  ir četri – Pamata; Profesionālais; Skolotāja un Meistara.

Speciālists ir saskaņojis savas attiecības ar Dabu, tās estētiskajiem un ētiskajiem izpaudumiem un savā ikdienā pats spēj būt patiess un atbildīgs pret Dabu.

Apmācību procesā, DVE speciālists ir apguvis prasmju, iemaņu un pieredzes kopumu, kas ļauj tam  pilnvērtīgi plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt nodarbības.


Kurš un kā var kļūt par Dabas vides estētikas speciālistu?

Ikviens, godprātīgs savas (profesionālās) jomas pārstāvis (Pamata līmenī, arī vecāks), kurš saskata nepieciešamību savā darbā, ikdienā rast pielietojumu jaunam skatījumam, principiem un praktiskām metodēm.

Jaunajam speciālistam, ir jābūt  gatavam, soli pa solim, sev atbilstošajā tempā iziet 4 apmācību līmeņus, paralēli praktizējoties, izejot sertifikāciju un veicot regulāras supervīzijas.


Kā Dabas vides estētika var ienākt pieauguša cilvēka dzīvē?

Studijas 7.gadu radošo nodarbību un pasākumu pieredze rāda, ka pieaugušo dzīvē, visai bieži, Dabas vides estētikas impulsi un atziņas, ienāk caur bērniem.

Vecākiem, kuri izbaudījuši Idejas spēku un  savu bērnu prieku, rodas motivācija izzināt un izprast tās sniegtās iespējas.


Vai ir novērojamas kādas spēcīgas pretreakcijas nodarbību procesā, intensīvi darbojoties ar dabas materiāliem ?

Nav, jo Dabas vides estētika ir dabiska un  piemērota ikvienam, cilvēka sajūtu, uztveres vai domāšanas veidam.

Tomēr jāatzīst, ka reizēm jūtīgākiem bērniem un pieaugušajiem, pēc nodarbībām, ir vērojams neierasts, patīkams atslābums, vai izteikta darbīguma posms.

Tā ir adekvāta, ķermeņa un smadzeņu darbības reakcija uz impulsu apjomu, ko saņēmuši sajūtu orgāni. Līdzīgi mūsu ķermenis jūtas pēc ilgas pastaigas, vai ūdens prieku baudīšanas.


Neatradi sevi interesējošo jautājumu vai atbildi?
Droši raksti mums!

Pirkumu grozs