MŪSU IDEJA. REDZĒJUMS.
Visa daba ir dziļas harmonijas pilna melodija. /Johans Volfgans van Gēte/

MŪSU IDEJA. REDZĒJUMS.

Frensis Bēkons ir teicis: Māksla ir cilvēks reizināts ar Dabu!


    Šīs atziņas virzienā ir strādāts jau vairāk kā divus gadu desmitus. Pētījumi ir

 veikti Latvijas Universitātes PPF un vairāk kā 100 Latvijas izglītības iestādēs. 

No 2008.gada, kad darbu uzsāka studija "Dabas vēstniecība", pētījumu

 apjoms un dziļums ir nozīmīgi audzis. Dabas vides estētika ir kļuvusi par

 daudzpusīgi pielietotu metožu kopumu, ar teorētisko pamatojumu un savu

 filozofisko bāzi. Tā ir mācība, kas ļauj, mazajam un lielajam cilvēkam  

biežāk būt  saskarsmē ar dabu, tās materiālu neizsīkstošo un 

dzīvinošo enerģiju.


       Radošs dabas vides tvērums un Diānas Timofejevas kā arī visu kolēģu,

 Latvijas skolotāju un speciālistu, nesavtīgais darbs un pētījumi ir sekmējuši

 dabas vides estētikas sistēmas izveidi. Tās teorētiskais pamatojums balstās 

uz izglītības pētījumu datiem, sen pārbaudītām pedagoģijas nostādnēm un

  jaunāko zinātnes atklājumu atziņām. 

Šī ideja ir dzīva un turpina augt un attīstīties.


    Dabas vides estētikas pamatidejas un oriģinālās metodes ir ilgstoši

 pārbaudītas dažādos izglītības līmeņos ( pirmsskolā, skolā, augstskolā,

 pieaugušo tālākizglītībā, speciālajā un sociālajā pedagoģijā u.c.).


DABAS VIDES ESTĒTIKAS APGUVE NODROŠINA UN SEKMĒ:

  • Saskarsmes pieredzi. Tieša, daudz dimensionāla saskarsme ar dabas materiāliem aktivizē bērna maņas;  stimulē pirkstu sīko muskulatūru, tādējādi labvēlīgi ietekmējot arī smadzeņu darbību.
  • Radošās izpausmes pieredzi. Daudzveidīgie darbiņi un plašais materiālu klāsts rosina iztēli, un ļauj katram cilvēciņam  realizēt tieši viņam piemītošo radošo potenciālu. 
  • Zināšanu pieredzi. Dabas vides, tās estētisko izpausmju; likumību; strukturālo aspektu iepazīšana un izzināšana, spēj ilgstoši uzturēt bērnā zinātkāri, paaugstināt mācību motivāciju.
  • Darbības pieredzi. Dažādu kompozīciju; struktūrdarbu praktiska veidošana palīdz veidot vispārīgās un speciālās  prasmes.
  • Attieksmju pieredzi. Dziļā komunikācija ar dabas vidi un pozitīvajā gaisotnē gūtās zināšanas, formē emocionāli vērtējošo pašpieredzi un palīdz veidot pasaules kop veseluma skatījumu.
  • Rekreācijas pieredzi. Dabas vides estētikas rotaļu dimensija paredz brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas.

TEV RADIES JAUTĀJUMS- Kas ir Dabas Vides Estētika?

Šeit Jūs variet iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un to atbildēm

Pirkumu grozs