Biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienības” 

pieredze un īstenotās aktivitātes.

1998 -2000.g. Sadarbība ar logopēdi I.Hadoņonoku centrā „Atbalsts sociālajai integrācijai”

2003. – 2004.g. Dabas vides estētikas studijas izveide Rehabilitācijas centrā „Baltezers”

2008.,2011.,1012.g. sadarbībā ar „Mārtiņa fondu”, organizētas nometnes „Krāsaino smilšu spēles” bērniem ar kustību un garīgās attīstības traucējumiem.

2008., 2009., 2010., 2011.g.  akcijas „Dāvāsim sapni” ietvaros, biedrības speciālisti organizēja radošo labdarības nodarbību paliatīvās aprūpes bērniem. 

2009.g.oktobrī sadarbībā ar Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra speciālistiem, ar Dabas vides estētikas ideju un tās pielietošanas iespējām sociālajā sfērā tika iepazīstināti Rīgas Kurzemes rajona Sociālā dienesta darbinieki un sociālie pedagogi.

2009.g.novembrī Izglītojoša un radošā nodarbība labdarības pasakums Bērnu namā-patversmē „Dzeguzīte”.

2010.g.martā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru Rīgas skolu pedagogiem un klašu audzinātājiem tika organizēts seminārs par Dabas vides estētikas ideju un tās pielietošanas iespējām.

2010.g.martā sadarbībā ar biedrību „Latvijas Dūlu apvienība” tika organizēta „speciālistu komandas veidošanas” nodarbība, kurā ar Dabas vides estētikas ideju un tās pielietošanas iespējām tika iepazinātas 12 topošās un esošās vecmātes.

2010.g.martā-aprīlī studijā „Dabas Vēstiecība” tika organizētas radošās nodarbības pamatskolas skolēniem savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, kā arī pedagoģisko un psiholoģisko problēmu risināšanai.

2010.g.aprīlī skolu projektu nedēļas ietvaros tika organizētas radošās labdarības nodarbības Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas audzēkņiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2010.g.maijā tika organizēta radošās nodarbības pirmsskolas iestādes jaunākajiem bērniem (pedagoģisku problēmu risināšanai).

2010.g.jūnijā seminārs aprūpes centra „Gauja” speciālistiem.

2010.g.septembrī biedrības speciālisti piedalījās JSPA organizētajā seminārā jaunajiem starptautisko jauniešu apmaiņu projektu īstenotajiem Programmā „Jaunatne darbībā”. Speciālisti dalījās pieredzē ar kolēģiem no jaunatnes nevalstiskajām organizācijām.

2010.g.oktobrī biedrībs DVESA sadarbībā ar biedrību AFS Latvija un Ādažu Brīvo Valdorfa skolu organizēja starptautisku akciju „Labās domas man, Latvijai un Pasaulei”, kurā piedalījās jaunieši no visas pasaules.

2011.g.marts-aprīlis biedrības „DVESA” pārstāvji piedalījās Latvijas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finansu komisijas sēdēs un diskusijās par „Ģimenes Valsts politikas pamatnostādnes  2011. -2017. gadam”.

2011.g.marts-oktobris veikts un Baltijas valstu bērnu māsu konferencē (21.10.2011.) prezentēts pētījums „Dabas materiāli kā atbalsts bērna aprūpē”

2011.g.aprīlis sadarbībā ar  NVO/nodibinājumu „Caritas Latvija” tika īstenots sadarbības projekts ģimeņu atbalstam „Radošās komunikācijas un konsultāciju centrs ģimenei”.

2011.g.marts-augusts  piedaloties vecmātei Sandrai Kokinai, tika izstrādāts un DVESA studijā realizēts pilotprojekts „Dabas vides estētika grūtniecēm”.

 2011.g.marts-maijs organizēti 3 labdarības pasākumi dienas centra „Cerību ligzda"bērniem ar īpašām vajadzībām.

2011.g.maijs starptautiskā mākslas un dizaina skolotāju semināra dalībniekiem DMDM organizēts seminārs „Krāsainās smiltis”.

2010., 2011., 2012., 2013., 2014. gadā sadarbībā ar „Zaļā josta” un „Rīgas meži” tika organizētas radošās darbnīcas Latvijas skolēnu/ bērnu pasākumos „Zaļās jostas lielā balva”

2011.g. sadarbībā ar Biedrību „Olaines ģimeņu atbalstam - Pumpurs” organizēta radošā nodarbība vecākiem un bērniem.

2011.g.jūnijs radošais seminārs „AFS Latvija” darbiniekiem.

2011.g.jūnijs aizsākta sadarbība ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra”. Biedrības valdes priekšsēdētāja piedalījās Māmiņu kluba organizētajos Latvijas Radio1 raidījumos.

2012.g. Sadarbībā ar Ādažu vecāku biedrību, izstrādāta Izglītojošo un savstarpējo attiecību regulējošā nodarbību programma „Drošības profilakse ģimenē”.

2011.g.augusts-septembris sadarbībā ar biedrību „Latvijas vecāku kustību”izstrādāta un īstenota inovatīva nodarbību programma „Dabas ritmi, dabas raksti”.

2011.g.oktobris noorganizēta radošā Dabas vides estētikas darbnīca Latvijas Ģimeņu seminārā „ECO  māksla”.

2012.gads novadīts lekciju kurss LU PPJ pirmsskolas un speciālo skolu pedagogiem. 

2012.g.marts sadarbībā ar biedrību „Pumpurs” Olaines bērniem un vecākiem tika organizēta „Dzeltenā diena” pavasara sagaidīšanai.

2012.g.maijs sadarbībā ar „Zaļā josta” un „Rīgas meži” tika organizēta radošā darbnīca Latvijas skolēnu/bērnu pasakumā „Meža dienas”. Uzsākta sadarbība ar biedrību „Taurentiņi” un Dobeles pašvaldību par Bērnu attīstības centra izveidi.

2012.g.okt. DVESA biedri piedalās „Latvijas izgudrotāju dienās”, prezentējot „Silto smilšu iekārtu” (LR Patenta Nr 14477), iepazīstinot ar Dabas vides estētikas metožu izvērtējumu, rosinot diskusijas starp Latvijas un ārvalstu dažādu jomu inovāciju autoriem un speciālistiem (pedagogi, ārsti, diagnostikas speciālisti, ģeologi u.c.).

2012.g.nov. Biedrības speciālises S.Kokinas vadībā Balvu novada Medņevā ar Dabas vides estētikas metodēm tika iepazīstināti novada pirmskolas pedagogi.

2012.g.dec. sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” tiek veidots raksts par „Silto smilšu iekārtu” un Dabas vides estētikas metodēm. 

2012.g.dec. Speciālistes M.Zariņas vadībā, sadarbībā ar Lielupes vidusskolu, tiek izstrādāts projekts „Dabas nometne Lielupes vidusskolā”. 

2012. – 2014. g. Daugavpils 26.PII pedagogi Projekta ietvaros ar Dabas vides estētikas metodēm un to izmantošanu bērnu emocionālās audzināšanas procesos, iepazīstināja Vācijas, Bulgārijas, Polijas u.c. valstu kolēģus. DVE metodikas idejā pamatojās arī iestādes realizētais projekts „Elektroniskā mācību materiāla izstrāde „Bērnu emocionālā audzināšana dabas vidē””, kuru finansēja Valsts Izglītības Attīstības aģentūra un IZM.2012.g.

2014.g. Tiek licensētas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A kursu programmas.

              Gulbenes pilsētas domes IP   -     Krāsaino smilšu spēles,  Gadalaiku spēles

              Kuldīgas novada domes IP      -    Krāsaino smilšu spēles,  Krāsaino graudu spēles 

2012. – 2015.g. Latvijā uzstādītas un darbību uzsākušas 9. Silto smilšu iekārtas WARMSANDBOXR. Speciālisti tika nodrošināti ar nepieciešamo apmācību, supervīzijām.

2015.g. Silto smilšu iekārtas plānots uzstādīt Saldū, Alojā, Jūrmalā, otrā iekārta Kandavas pirmskolā; mācību iestādēs mācības ir uzsākuši, vai plānots uzsākt vairāk kā 100 skolotājiem un speciālistiem

2003.- 2015.g. Pēc pieprasījuma, rīkotas bezmaksas konsultācijas bērnu vecākiem un speciālistiem, savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, kā arī bērnu konkrētu emocionālu, mācību, komunikācijas problēmu risināšanai.


Biedrības DVESA un speciālistu aktivitātes attēlos:

  
 Radošā nodarbības Rehabilitācijas centrā „Baltezers” , 2003. g. Izglītojošs pasākums par Dabas vides estētikas metožu
pielietojuma iespējām bērnu māmiņām, nometnē – bērniem
ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem, 2007.g.
  
Ādažu Sociālā dienesta organizētā Vasaras nometne bērniem ar
īpašām vajadzībām. 2008.g.
Biedrības speciālisti Nometnē Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības
organizētajā nometnē „Dāvāsim sapni.” 2009.g.
  
Starptautiska akcija jauniešiem „Labās domas man, Tev un Latvijai”
2010.g. Koris skan
.
Izglītojoši radošais seminārs skolotājiem ESF projekta ietvaros,
LU PPF, 2011.g.
  
2013.gada maijs.  Daugavas promenādes svētki. Krāsaino smilšu
spēļu priekus izbauda bērni un pieaugušie
 2013.- 2015.gads 8. Dabas vides estētikas studiju atvēršana Latvijā


Pirkumu grozs