MŪSU BIEDRĪBA.
Veids kā kļūt laimīgam - darot laimīgus citus cilvēkus.   /Ingersols/

PAR BIEDRĪBU

Kas ir biedrība "Dabas vides estētikas studiju apvienība"?

        Daba katru dienu mūs iepriecina ar savām krāsām, skaņām un izpausmēm. Tā allaž ir atradusi veidu, kā uzrunāt cilvēku. Daudzas noderīgas atziņas, un pat zinātniski atklājumi pie cilvēkiem ir nonākuši caur Dabas vērojumu vai negaidītu notikumu. Līdzīgi ir ar Dabas vides estētiku, kuras rašanās un veidošanās saistāma ar rindu nejaušību, sakritību, un pat pārpratumu. DVE tehnikas radušās vērojot bērnu darbošanos Dabā, vācot, apstrādājot un veidojot kompozīcijas no dabas materiāliem, arī studentu radošo un brīvdabas nodarbību  procesā.

    20.gadu laikā sākotnējie pieņēmumi un praktiski visas idejas ir radušas apstiprinājumus jaunākajos zinātniskos pētījumos un atklājumos un reālos pieredzes faktos. Atziņu apkopojums skaidro Dabas vides estētikas  pamat-atziņu un esamības būtību - mērķtiecīgi organizēta saskarsme ar Dabu, tās radošajiem spēkiem aktivizē, katra liela un maza cilvēka emocionālo potenciālu, modina zinātkāri, izsmalcina uztveri, līdzsvaro jūtu un intelektuālos procesus.


    "Dabas vides estētikas studiju apvienība" ir Biedrība, kuras mērķis ir aktualizēt Dabas vides estētisko vērtību nozīmi cilvēkvides un dabas vides kop-veseluma izpratnes veidošanā, tādējādi veicinot līdzsvarotas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstību.


Biedru priekšrocības:

       Iestājoties biedrībā, DVESA biedrs gūst piekļuvi informācijai par DVE vēsturi, pētījumiem, jaunākajiem pētījumu datiem, aktualitātēm. Viņš iegūst iespēju darboties Studijā Dabas vēstniecība, brīvprātīgā, asistenta, speciālista vai skolotāja statusā. Tikai esot Biedrības biedram ir iespēja veidot studijas Dabas vēstniecība filiāli vai atsevišķu DVE studiju. Biedrs izmanto atlaides, DVE radošo materiālu, metodisko izdevumu u.c. preču iegādei.
Biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienības” pieredze un īstenotās aktivitātes.

VĒLOS BŪT BIEDRS

Kā iestāties biedrībā?

  Mums ir liels prieks, ka Dabas dzīvības spēks un Dabas vides estētikas radošais pieskāriens Tevī ir atmodinājis Radošo dzirksti un zinātkāri, ja vēlies būt viens no mums, sekojošais ir domāts tieši Tev...

     Tev, kas esi atvērts jaunai pieredzei, jaunām zināšanām un jaunam ceļam pie sevis un Radītāja skaistajiem izpaudumiem Dabā un cilvēkos.

     Vārdi un noteikumi ne vienmēr var izteikt mūsu idejas gara būtību, taču tie palīdz orientēties kārtībā, kuru tiecamies ievērot, lai darbotos kopīgi un saskanīgi. Īpaši svarīgi tas ir, jo Dabas vides estētikas ideja ir jauna un lielākajai sabiedrības daļai maz pazīstama. Tā ir kā tikko uzplaucis zieds, vai mazulis, kurš drosmīgi sper pirmos soļus lielajā pasaulē, taču apzinās, ka te, kā visā Dabā, valda sava ierastā kārtība un likumi.Biedrības pamatvērtības ir PATIESĪBA,

 ATBILDĪBA, BRĪVPRĀTĪBA.

    Biedrības mērķi, uzdevumi, to realizācijas ceļi un likumiskā kārtība, pausti "DVESA statūtos".

  Katra biedra dalību Biedrībā nosaka kopīgā vienošanās, kuras saturs izklāstīts  "DVESA  biedru nolikumā".

     Ja vēlies kļūt par Biedrības "Dabas vides estētikas studiju apvienība" biedru, Tev ir iespēja iepazīties un aizpildīt DVESA "Biedra iesnieguma veidlapu".

      Pieteikuma anketai, lūdzam pievienot motivācijas vēstuli, kurā  brīvā formā izklāsti pamatojumu, kādēļ vēlies kļūt par Biedrības biedru.


REKVIZĪTI: 

Biedrība „Dabas vides 
estētikas 
studiju apvienība”
/Biedrība DVESA


LV 40008126719
Brīvību iela 9 , Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164


AS SWEDBANK
HABA LV22
LV09HABA0551020697133
Pirkumu grozs